Sapa Glastak 5050

Glastaksystem med stor frihet i gestaltning

Sapa Glastak 5050 består av isolerade 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet har längsgående isolator som ger god isolering och bra stöd till glashållarna. Olika djup finns till de horisontella-, vertikala- och delningsprofilerna. Fals för enkelglas alternativt 2- eller 3-glas isorlerruta.

Sapa Glastak 5050 erbjuder nästan vilken form som helst på taket och finns även i oisolerat utförande med fals för enkelglas. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder.

Glastak 5050 Prestanda

 • Isolerade eller oisolerade profiler.
 • Taklutning. Rekommenderas minst 15°
 • Profildjup vertikalt. 60-180 mm  horisontellt: 25-138 mm
 • Utvändiga glashållare. 7 mm för stabilitet och god vattenavrinning
 • Profilbredd. 50 mm
 • Vertikala delningsprofiler. Bredd 50 mm
 • Luckor för komfortventilation och rökevakuering.

Elevationer och detaljer

A5050-1006 110111213141516171819233132333435363738456789
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1007 11011131516172331323334353637384567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1003 101323331323334
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1009 10111314202122331343537385789
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Ange rätt material

Nu kan ni göra en liten och enkel insats som har en stor miljöpåverkan. Genom att inkludera nedan tilläggstext i er specifikation bidrar ni till ett mer miljövänligt byggande och säkerhetsställer att ert projekt får det bästa möjliga materialet vi kan erbjuda: 

"Materialet i glastakssystemet skall vara EPD-certifierat aluminium med låg miljöpåverkan av typ CIRCAL 75R eller likvärdigt, tillverkat av minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från rivningsmaterial."

Önskar ni bygga hållbart och miljövänligt?

Som aluminiumexperter har vi tagit fram vår miljövänligaste aluminiumlegering någonsin: CIRCAL 75R. Den är gjort på minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium av rivningsbyggmaterial som vi har smält om till nytt aluminium.  Resultatet är att det innehåller betydligt mindre växthusgaser än genomsnittet; endast 2,3 kg CO2/kg Al att jämföra med ett världsgenomsnitt på 18 kg CO2/kg Al. Dessutom garanterar vi dess egenskaper genom oberoende certifiering av DNV GL och med EPD-miljödeklaration som bevis. 

Det kallar vi för miljöfördelar - tillsammans kan vi bygga Sverige hållbarare!

U-värden glastak

När glas monteras i glastak ger de ett högre U-värde än om de monteras vertikalt i fasad.

Glasets vertikala mittpunkts U-värde ökas enligt följande:

Lutning  15°          

+ 0,3 W/m2K    

Lutning  30°          

+ 0,2 W/m2K    

Lutning  45°          

+ 0,2 W/m2K    

U-glastak med 2-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas (mittpunktsvärde) med hänsyn till lutning.
Distanslist av aluminium.
 
0,9
1,1
1,3
1,7
2,0
2,4
2,7
3,0
5%
1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3
10%
1,6 1,8 2,0 2,4 2,6 3,0 3,3 3,5
15 %
2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,3 3,5 3,8
För mer information kontakta Arkitektsupport  U-glastak med 2-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas (mittpunktsvärde) med hänsyn till lutning.
Distanslist varm kant
 
0,9
1,1
1,3
1,7
2,0
2,4
2,7
3,0
5 %
1,1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1
10 %
1,3 1,5 1,7 2,1 2,3 2,7 3,0 3,2
15 %
1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,3
För mer information kontakta Arkitektsupport

Dimensionering

Överslagsmässig beräkning av glastak. Se tabeller nedan i pdf-format.

Taktyper och förutsättningar
Pulpettak på 2 stöd
Pulpettak på 3 stöd
Pulpettak på 4 stöd
Sadeltak på 2 stöd
Sadeltak på 3 stöd
Sadeltak på 4 stöd
Fribärande sadeltak

För hjälp med dimensionering kontakta Arkitektsupport på 020-86 41 50.

Glas

Glastak skall utformas så att olyckor på grund av fall eller genomtrampning förhindras. Normalt används härdad glas som yttre och laminerat glas som inre. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek:
- Enkelglas 6-11 mm
- Isolerglas 24-35 mm alt. 44-51 mmG= Glasfals

Ventilationsluckor

Ventilationsluckor kombineras med rökgasventilation. För bästa effekt ska luckorna placeras så högt upp som möjligt på glastaket. Antal luckor dimensioneras för såväl komfort- som rökgasventilation. För reglering ska luckan förses med automatik och motordrift.

Rökgas- och ventilationslucka Sapa 5050 Taklucka är väl integrerad i Sapas glastak och/eller fasader där den ligger i nästan samma plan genom att sticka upp lagom mycket. Ventilationsluckan är certifierad för rökventilation och är därmed det optimala valet för projekt med brandsäkerhetskrav. Luckan har ett bra isoleringsvärde med möjlighet att använda 3-glas isolerrutor upp till 51 mm tjocka.

Miljöfördelar

CIRCAL 75 R: Som aluminiumexperter flyttar vi gränserna för koldioxidsnålt aluminium. Vi har tagit fram en ny legering tillverkad av minst 75% uttjänt aluminium från rivningsbyggmaterial som vi har smält om och återvunnit till nytt aluminium. Vår miljövänligaste aluminiumlegering någonsin heter CIRCAL 75R. Resultatet är att det innehåller betydligt mindre växthusgaser än genomsnittet; endast 2,3 kg CO2/kg Al att jämföra med ett världsgenomsnitt på 18 kg CO2/kg Al. Dessutom garanterar vi dessa egenskaper genom oberoende certifiering av DNV GL och med EPD-miljödeklaration som bevis. Det kallar vi för miljöfördelar!

Var med och påverka du också genom att föreskriva CIRCAL 75 R i dina fasadprojekt. Tillsammans kan vi bygga Sverige hållbarare! Läs mer här -->

Framtidens lågkarbon aluminium i byggnader - en möjlighet för hållbart byggande! 
Intressant diskussion (på norska) om hur ökad krav på hållbarhet påverkar byggindustrin. https://poddtoppen.se/podcast/1500395448/hydro-talks/episode-9-low-carbon-future-aluminium-in-building-construction-in-norwegian


OÄNDLIGT ALUMINIUM:
 Aluminium är ett fantastiskt material som kan återvinnas i all oändlighet. Genom användning av förnybar energi och modern teknik kan Hydro producera renare aluminium än någonsin tidigare. Läs mer här -->

Miljöcertifikat

Våra lösningar är certifierade genom en mängd kvalitets- och miljöcertifikat som t.ex.

 • Byggvarudeklaration
 • Byggvarubedömningen
 • SundaHus
 • P-Märkning
 • Typgodkännandebevis, med flera

Läs mer här -->

Product overview

Sapa Glastak 5050 består av isolerade 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet har längsgående isolator som ger god isolering och bra stöd till glashållarna. Olika djup finns till de horisontella-, vertikala- och delningsprofilerna. Fals för enkelglas alternativt 2- eller 3-glas isorlerruta.

Sapa Glastak 5050 erbjuder nästan vilken form som helst på taket och finns även i oisolerat utförande med fals för enkelglas. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk